Ons onderwijs vatten we in 2000 karakters zo samen:

Op de Open Buurtschool voelt iedereen zich thuis. Er wordt geleerd met en van elkaar, in school en in de buurt.

We gaan de echte wereld in en laten de buitenwereld binnen komen. Samen ontdekken we de wereld en leren we dat iedereen er mag zijn zoals die is. We werken in heterogene groepen waar kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten op een zelfde cognitief niveau of op vaardigheidsniveau om zo van en met elkaar te leren. We zijn een gemeenschap waar alle kinderen zich veilig voelen en in een gestructureerde omgeving op onderzoek durven uitgaan en gebruik durven maken van hun talenten. Ze leren dat niet alles even makkelijk is. Wij wijzen hen de weg waardoor ze problemen op een creatieve manier leren benaderen en zelf tot oplossingen kunnen komen. Zo krijgen ze vertrouwen in zichzelf.

Op onze Buurtschool gaan kinderen aan de slag met onderwerpen die ze interessant en leuk vinden. Maar ook ontdekken ze dat je soms dingen moet leren die je niet zo leuk vindt. Hierdoor leren ze omgaan met tegenslagen.

Leren doen ze overal, niet alleen op onze school. Ouders, bedrijven en alles wat met de ontwikkeling in de wereld te maken heeft, gebruiken we om de kinderen te laten opgroeien tot mensen die gelukkig zijn in de maatschappij. Hierbij vinden we het belangrijk dat ze leren om op een goede manier met onze aarde om te gaan. Op deze Buurtschool zien de leerkrachten de kinderen als geheel om zo elk kind dat te bieden waardoor het zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Buurtscholen zijn vernieuwingsscholen. Dit vraagt van de leerkracht veel flexibiliteit, snel denken, makkelijk kunnen schakelen, creativiteit, vertrouwen in eigen kunnen en stevig persoonlijk leiderschap.

Wij vinden openheid en eerlijkheid belangrijk in de communicatie met elkaar. 

Onze leerkrachten durven initiatief te nemen, zijn doelgericht en positief ingesteld. Gaan voor kwaliteit, en hebben bovenal plezier in het werk. Een leerkracht die zelf uitdraagt dat hij staat voor een leven lang leren!

 

Wij zijn een algemeen toegankelijke school en omarmen de openbare principes en kernwaarden.

 

Wij weten dat de wensen voor een nieuwe vorm van onderwijs divers zijn. In onze beleving kunnen de onderwijs wensen die daaronder liggen allemaal samengebracht worden onder de noemer "Maatwerk voor elk kind". Daarom ontwikkelen wij met onderwijs- en jeugdprofessionals een bijdetijds ontwikkel- en onderwijsconcept dat is geïnspireerd op onderstaande scholen:

Mondomijn Helmond start 2009

Nieuweschool Panningen 2014 - 2020

Klein Rotterdam start 2020

De PIT Groningen start 2021

HUB030 start 2022

The Harmony Project Engeland