Keuzevrijheid hebben we samen in de hand


Wij, team OBS Meijel, willen de ouders uit Meijel e.o. graag de mogelijkheid geven om te mogen kiezen voor een geschikte basisschool voor hun kind(eren).
Op dit moment is het zo dat men van één school een aanmeldingspakket binnen krijgt zodra een kind naar de basisschool mag. De vragen die men zich normaal zou stellen zijn allemaal vragen die nu niet gesteld hoeven te worden. Vragen zoals:

  • Welke school vind ik een prettige visie hebben?
  • Welke manier van leren past bij ons kind?

Ouders uit Meijel hebben geen keuze in Meijel. Men kan kiezen voor de enige basisschool met de daarbij behorende onderwijsvisie of voor een school in een ander dorp. Als men  er voor kiest het kind op een basisschool in een ander dorp te plaatsen, heeft dit gevolgen voor het sociale netwerk van het kind. Het kind krijgt zijn sociale netwerk voornamelijk in het andere dorp en zal in Meijel meer moeite hebben om vriendjes te krijgen.

Wij ervaren dat een grote groep ouders onvoldoende  gezien en gehoord wordt m.b.t. het kiezen van het best passende onderwijs voor hun kinderen. Met een tweede basisschool in Meijel geven we de ouders van nu en in de toekomst keuze vrijheid in het onderwijs. Op deze manier kan elk kind in Meijel het onderwijs krijgen dat het beste bij hem/haar past zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en zijn/haar talenten kan ontplooien. Zo kan elk kind in Meijel vriendjes maken, een sociaal netwerk opbouwen zonder een uitzondering te zijn omdat het in een ander dorp naar school gaat. Dit biedt veiligheid en voorkomt buitensluiting en pestgedrag waardoor het kind zich ook op sociaal-emotioneel gebied goed kan ontwikkelen.

Om deze keuzevrijheid van onderwijs in Meijel te kunnen realiseren, zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij kunnen ondersteunen. Hierbij denken we aan het nemen van de juiste stappen richting de politiek, het beheren van de website, het leggen en onderhouden van contacten met andere scholen, maar ook het informeren van ouders etc. etc.

Wil jij graag helpen? We horen graag van je.

 

Team OBS Meijel

Op dit moment bestaat het OBS team uit 9 vrijwilligers. 4 Vrijwilligers stellen zich hieronder voor:

 

Danielle Verbugt, ouder coördinator, Meijel

Ik ben werkzaam als beheerder bij gemeenschapshuis d'n Binger en als fractiemedewerker voor VVD Peel en Maas. Hiervoor heb ik 3 jaar als teamleider in een binnenspeeltuin gewerkt. Ik ben getrouwd met Donny en heb 3 kinderen in de leeftijd van 10,13 en 154jaar. Mijn middelste zoon, kon helaas niet mee, met het huidige leersysteem van de school in Meijel. Met veel inzet en inspanningen van de leerkrachten van de school in Meijel, is het helaas niet gelukt om voor hem passend onderwijs te bieden. Hierdoor ging mijn middelste zoon in Panningen naar school. Heel jammer in de zin van zijn socialisatie in het dorp, maar qua onderwijs voor hem was het beter. Het heeft me echter wel aan het denken gezet. Waarom maar 1 school in Meijel met ruim 500 kinderen? Wat als ik een keuze voor een basisschool had gehad in Meijel, toen mijn kinderen 4 jaar werden?  Ik ben me hierin gaan verdiepen. Ik heb met ouders, leerkrachten, scholen, gemeente-ambtenaren en andere initiatiefgroepen gesproken. Hieruit kwam de vraag naar een 2e school in Meijel! Vol enthousiasme ben ik me hierop gaan focussen, oproepen op FB en media aandacht hebben me naar 8 geweldige vrijwilligers gebracht en vormen we nu een professioneel en gezellig OBS Meijel Team. Samen staan we voor keuze in basisonderwijs in Meijel! Passend onderwijs voor iedereen!

 

Nicole Lamens, onderwijsprofessional, Meijel

Ik heb drie kinderen en werk sinds 1992 in het onderwijs. De eerste jaren als leerkracht speciaal basisonderwijs waarna ik de overstap heb gemaakt naar de functie ambulante begeleider. In deze functie heb ik op veel basisscholen en voortgezet onderwijsscholen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeften begeleid en heb ik docenten en ondersteuningscoördinatoren geadviseerd om deze leerlingen een veilige plek op hun school te geven. Vanaf 2019 heb ik gewerkt op het Valuascollege in Venlo waar ik ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben begeleide en waar ik in samenwerking met het ondersteuningsteam deze Extra OndersteuningThuisnabij ontwikkel en vorm gaf. Sinds 2021 werk ik als ambulant begeleider en medewerker van de Interne Tussen Voorziening op het Graaf Huyn College in Geleen.

Na een oproep in de media m.b.t. het inventariseren van interesse voor een openbare basisschool, heb ik kennisgemaakt met Danielle en heb ik me aangesloten bij de initiatiefgroep.

Waarom heb ik dat gedaan? Ik vind het belangrijk dat er voor ouders een mogelijkheid is om te kiezen op welke school ze hun kinderen de basisschool willen laten volgen. Op dit moment is dit in Meijel niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat elk kind in Meijel zijn basisschooltijd kan doorbrengen is het belangrijk dat er meer dan één basisschool is zodat er voor elk kind een grotere kans is dat er onderwijs aangeboden wordt dat bij hem/haar past. Tevens ben ik van mening dat een beetje concurrentie tussen twee basisscholen goed is en ervoor zorgt dat beide scholen na blijven denken over hun visie op onderwijs en de optimale vormgeving daarvan.

 

Liesbeth Brünken, onderwijsprofessional, Reuver

Ik ben gemotiveerd om mij in te zetten voor de OBS Meijel omdat ik vind dat het tijd wordt voor onderwijsvernieuwing voor alle kinderen.

Er zijn enkele mooie voorbeelden in den Landen om ons aan te spiegelen, hoe mooi is dat om  samen met een groep enthousiaste mensen in Meijel een vernieuwing werkelijkheid te laten worden.

Ik ben zelf al 25 jaar werkzaam in het onderwijs en verschillende onderwijsvormen gezien. Ik ben mijn carrière gestart op de Montessori school in Oegstgeest. Een heel mooi concept wat je juist bij kinderen kunt toepassen die onderwijsachterstanden hebben (opgelopen) Ik ben toen in Hillegom op een SBO school gaan werken. Toen daar wat vernieuwingen ingevoerd werden kon ik verder op mijn weg. Nog meer kennis en ervaringen opdoen binnen de verschillende onderwijssystemen. Ik ben terecht gekomen op een school voor langdurig zieke kinderen in Haarlem. Een hele mooie ervaring, indrukwekkende ervaring. Lesgeven aan kinderen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben, doe je met een ander doel dan kinderen opleiden voor hun toekomst!

Daarna ben ik naar Venlo verhuisd. ‘truuk nao t zuuje’ , want ik kom oorspronkelijk uit Venlo.

Daar ben ik op SBO de Opstap gaan werken. Binnen de stichting kreeg ik de kans om naast mijn werk als SBO leerkracht een voorziening op te zetten voor Hoogbegaafde leerlingen. Aan deze voorziening geef ik nog steeds  met veel plezier les 1 dag in de week.

In 2022 ben ik verhuisd naar Reuver waar ik ook mijn eigen praktijk heb.

In de loop van de jaren ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Dit heeft mij alleen nog maar meer versterkt in mijn visie om het onderwijs echt anders aan te bieden.

Een manier waar kinderen enthousiast van worden, zowel kinderen met minder en meer mogelijkheden!

 

Sonny Lee Smits, onderwijsprofessional, Neerkant

Ik kom uit Meijel en geniet van het leven in het pittoreske Neerkant. Mijn passie ligt in het onderwijs. Binnen het onderwijs vervul ik met veel liefde en gedrevenheid de rol van leraar én docent geschiedenis & maatschappijleer. 

Toen ik hoorde van het idee voor een nieuwe bassischool, begonnen mijn voelsprieten te kriebelen en raakte ik geïnteresseerd. En inmiddels zit ik er middenin. Samen met een aantal bijzondere, lieve, gedreven en getalenteerde mensen zorgen we dat OBS-Meijel ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Ik ben er trots op dat we straks in Meijel, dankzij de twee basisscholen, voor iedere Meijelse (en niet-Meijelse) een plek hebben, waar ze zich fijn, gewaardeerd en geborgen voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Tot zien bij OBS-Meijel!