Woensdag 18 mei 2022

 

Plan B

In de tussentijd zijn wij in samenwerking met Buurtonderwijs bezig geweest met het activeren van alternatieven om de door ouders gewenste school te kunnen realiseren.

 

Er zijn nu 2 opties die wij verder parallel zullen verkennen en vervolgen.

  • De eerste optie is een nieuwe Agora-Primair Unit binnen de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel.
  • De tweede optie is bekostiging voor een nieuwe school aanvragen. Daarvoor zullen wij in samenwerking met Stichting Kindcentrum Kansrijk het initiatief indienen bij DUO om tussen 1 juli en 15 oktober de belangstelling te meten door middel van ouderverklaringen die online met DigiD als inlog afgegeven kunnen worden.

 

Als het meezit kunnen leerlingen bij een nieuwe Agora Primair Unit al komend schooljaar 22/23 starten. Bij een nieuwe Open Buurtschool zal dat op z’n vroegst schooljaar 24/25 worden. 

Maar zover zijn we nog niet!

Omdat er veel moet gebeuren zijn wij op zoek naar ouders en onderwijsprofessionals die (achter de schermen) mee willen werken aan het omzetten van 1 of beide opties naar de realiteit. 

 

Woensdag 25 maart

Na ons positieve gesprek met de wethouder op 2 februari 2022 over openbaar onderwijs in Meijel kregen wij  helaas 15 maart deze reactie van de gemeente.

 

Wat de Hallo erover schreef lees je hier.

 

De Limburger schreef er ook over:

Initiatief voor openbare basisschool in Meijel schakelt
over op plan B na afwijzing vanuit gemeente: ‘Ze zijn
zelf aan zet’


De initiatiefgroep is zelf aan zet om de wettelijke procedure voor oprichting van een openbare basisschool te doorlopen.

Peel en Maas wil geen bestuur vormen voor een openbare basisschool in
Meijel en ook niet meewerken aan een behoeftepeiling. Het college legt de
bal nadrukkelijk terug bij de initiatiefnemers.
Die hadden aan de gemeente gevraagd om samen op te trekken in de peiling en als college
van burgemeester en wethouders het bestuur te vormen voor de nieuwe school. Bij een
openbare school is dat niet ongebruikelijk, maar Peel en Maas voelt hier niets voor.
„De initiatiefgroep is zelf aan zet om de wettelijke procedure voor oprichting van een
school te doorlopen.” Het college wijst daarbij op de wens van de school om een andere
visie uit te stralen dan de al bestaande en enige basisschool in Meijel, Den Doelhof. „Als ze
zelf aan zet zijn, blijven ze onafhankelijk en zelf verantwoordelijk en bepalend voor de
inhoud.”

Kiezen
Het plan voor een openbare school in Meijel werd in 2020 opgestart door Daniëlle Verbugt
en Michaela Vullings. Ze willen een ander soort onderwijs in het dorp en zorgen dat
ouders iets te kiezen hebben. Om een school te mogen starten moet uit een peiling blijken
dat er genoeg belangstelling is om de norm van 200 leerlingen te halen.
Volgens de initiatiefgroep hebben tachtig ouders hun wens voor openbaar onderwijs
uitgesproken en liggen er 35 schriftelijke verklaringen. Er moet echter een officiële
peiling worden ingeschreven bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. De groep had hierin
gehoopt op samenwerking met Peel en Maas, maar is dus op zichzelf aangewezen.
Plan B
„Jammer, maar we gaan gewoon door en geven niet zomaar op. We schakelen over naar
plan B”, aldus Daniëlle Verbugt. Ze gaan nu zelf een stichting opzetten met hulp van
Buurtonderwijs, een aanjager van openbaar onderwijs en initiatiefnemer van de
Agoraschool in Panningen.
Dit jaar zal in het teken staan van het ophalen van de verklaringen, aldus Michaela
Vullings. Medio oktober moet duidelijk worden of het benodigde aantal is gehaald. „We
hebben er alle vertrouwen in en gaan volop campagne voeren.”

Bron: de Limburger

 

Wij zullen in vervolg hierop onze wens voor openbaar onderwijs bij de gemeenteraad voorleggen in die zin dat wij dit onder een verzelfstandiging bestuur willen vormgeven.

 

 

 

 

 

Meijel, 20 oktober 2021

Wauw, samen met Gaby hebben wij een flyer gemaakt. Een flyer waar OBS Meijel voor staat. Mooi toch?

Maar wat zijn nu de ontwikkelingen rondom OBS Meijel. We zijn in gesprek met de gemeente. Afgelopen juli hebben we met de tijdelijke vervanger wethouder een gesprek gehad. Hij staat positief achter ons plan. We moeten kunnen aantonen, dat ons onderwijs zich verschilt van de huidige bassischool in Meijel. Een ander concept. Dit kunnen we. Nu een afspraak plannen, met alle betrokkenen. Het heeft allemaal wat langer geduurd, omdat er een wethouder wissel heeft plaatsgevonden. Wij gaan voor een mooie samenwerking met de nieuwe wethouder John Timmermans

 

 

 

Meijel, 11 Januari 2021

 

Wij als initiatiefgroep Obs Meijel hebben onze eerste vergadering van 2021 weer achter de rug. Online hebben we onze “visie” besproken. 3 begrippen die sterk naar voren komen voor onze visie zijn:

  1. Onderzoekend- ontdekkend- ontwerpend leren
  2. Creativiteit
  3. Duidelijke kaders biedt vrijheid.

Nu worden de puntjes op de i gezet. We willen deze visie graag met jullie delen, wanneer deze klaar is. Omdat dit niet fysiek kan d.m.v. een informatie avond, zijn wij op zoek naar alternatieven. Hier wordt aan gewerkt.

 

Wie zijn wij? Uit hoeveel leden bestaat onze initiatiefgroep? Binnenkort stellen wij ons aan u voor!

 

Bij de volgende stap, hebben we jullie hulp nodig! De ouderverklaring.

De ouderverklaring is een formulier waarop u aangeeft het initiatief voor Obs Meijel te ondersteunen. U geeft enkel aan behoefte te hebben aan keuze in onderwijs in Meijel en maakt dus geen keuze voor aanmelding.

Hoe meer ouderverklaringen we hebben, hoe meer kracht we kunnen meegeven aan onze aanvraag bij het ministerie.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Deze verklaring kunt u op deze site downloaden op de pagina ouderverklaring. Liever een kopie thuis ontvangen, dan kunt U naar het adres hieronder mailen of stuur een app naar 06-50218783

Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie mailen naar obsmeijel@gmail.com

 

 

 

Meijel, 20 november 2020

 

Update OBS Meijel

 

Wij hebben als team weer bij elkaar gezeten en mooie stappen gemaakt richting keuze in basisonderwijs. Er hebben zich 2 nieuwe teamleden gemeld, die mee willen denken en helpen met het bereiken van ons doel. We heten hun van harte welkom. Het mooie is, we komen niet allemaal uit Meijel, we krijgen hulp vanuit alle richtingen en dit maakt ons een mooi en bijzonder team.

Onze visie staat bijna op papier. Deze visie is nog een concept. Een concept die aangepast kan worden door jullie. We willen in het voorjaar (mits corona dit toelaat) een avond organiseren, waarin jullie, jullie meningen en/of input kunnen geven. Wij willen horen, welke ideeën, wensen en/of visie voor jullie belangrijk zijn. Wij gaan dit samen waarmaken.

Jammer genoeg hebben we geen contact kunnen maken met de directeur van de huidige basisschool. De voorzitter van het toezichthoudend bestuur heeft wel gereageerd. Hij heeft ons medegedeeld dat alle contacten via de directeur lopen. De directeur is de uitvoerende bestuurder. Wij blijven openstaan voor een gesprek, omdat wij denken dat een samenwerking tussen beide basisscholen onder een stichting een meerwaarde heeft voor alle kinderen uit Meijel en omgeving.

Een nieuwe school, heeft een directeur nodig. Hier binnenkort meer over.

Enthousiast geworden en mee willen helpen op de voorgrond of achtergrond, iedereen is welkom. obsmeijel@gmail.com

 

 

Meijel, 26 juni 2020

 

UPDATE#UPDATE#UPDATE

 

Hierbij een update met de voortgang op weg naar een Openbare Basisschool in Meijel 

 

Eind mei heeft het team, Liesbeth, Marlou, Michaela, Nicole en Danielle kennis met elkaar gemaakt en een ieders expertise in kaart gebracht. Ook van de personen die op de achtergrond meedenken en ondersteunen. Hierdoor is er een mooi stappenplan ontstaan, wie wat, waar en wanneer doet.

 

Begin juni hebben wij contact gezocht met de directeur van de huidige basisschool en met de voorzitter van het toezichthoudend bestuur, omdat wij denken dat een samenwerking tussen beide basisscholen onder een stichting, een meerwaarde heeft voor alle kinderen uit Meijel en omgeving. We wachten nog op een reactie.

 

Deze week hebben we gewerkt aan een visie voor een school, die voor ieder kind geschikt is. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich het beste, wanneer hij/zij zich gehoord en gerespecteerd voelt. Een school waar iedereen zich welkom voelt, leerling, leerkracht en ouder.

 

We houden jullie op de hoogte😉!

 

Wanneer wij jullie interesse hebben gewekt om mee te denken of mee te helpen, dit kan. Iedereen is welkom!

Mail naar obsmeijel@gmail.com

 

Team OBS Meijel

Maak jouw eigen website met JouwWeb